LONG HOUSE

L O N G H O U S E | MILIMET VUÔNG | 2021
Thiết kế: KTS. Lê Thị Cẩm Vân.
Quản lý thiết kế: KTS. Võ Văn Thành.
Thiết kế kết cấu: KS. Nguyễn Tuấn Em.
Thiết kế M&E: KS. Tôn Nguyễn Lâm Hồng Chương.
Triển khai kỹ thuật thi công: KTS. Lê Thủy Tiên.
Thiết kế nội thất: NTK. Nguyễn Thanh Hùng.

1900.272.743 GỌI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ